top of page

Сервіси

 

Послугами кластерної організації є роботи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності, просування продукції та послуг, зниження витрат, підвищення продуктивності, інших конкретних потреб підприємств. Для реалізації сервісної моделі кластерної організації  ми цілеспрямовано налагоджували зв'язки із широким колом експертів та практиків. Грунтуючись на цих зв'язках та власних компетенціях, ми надаємо спектр послуг, необхідний та достатній для підтримки процесів розвитку бізнесу: управління проектами, ринкові дослідження, фандрайзинг, створення брендів, організація івентів (цим переліком спектр не вичерпується). Якість послуг визначається використанням проектної методології, консенсусних правил взаємодії та експертною групою – технічним комітетом

комната для переговоров
Проектна методологія

 

Проектна методологія  є одним з головних інструментів руху нашого кластеру до поставленої цілі. Об`єднуючись у проектні команди, учасники визначають свої ролі, створюють спільні ланцюжки вартості та інноваційні продукти і формують та зміцнюють довіру - фундамент кластерних взаємин

встреча
Технічний комітет

 

Будь-який проект потребує комплексного аналізу, експертизи та всебічної оцінки на доінвестиційній фазі. Ці функції виконує спеціально створений нами технічний комітет кластеру, який співпрацює з досвідченими експертами та профільними організаціями

Заседание правления
Правила реалізації

 

Проекти технологічного спрямування відображають компетенції їх учасників та спрямовуються нами на отримання продуктів нової якості. Будь-який проект буде гальмувати, якщо учасниками не узгоджені єдині правила (статут). Ми створили такі правила і удосконалюємо їх щоразу, коли практика реалізації проектів потребує цього

Будь-який проект потребує управління, яке в ряді випадків виконує кластерна організація
Серед проектів, ініційованих учасниками кластеру та кластерною організацією та її партнерами
Технологии
Мережа технологічних хабів AgriFood
Комната мониторинга
Інтерактивна система управління транспортною інфраструктурою
Протез руки
Центр передової реабілітації

Ці проекти мають статус відкритих ініціатив – відкритих для нових учасників, інвесторів, бенефіціарів і насамперед для інноваторів, адже тріада компонентів «інтелектуальний ресурс – розробка – виробництво» є мінімально необхідною для інноваційного бізнесу.

Кожна з компонент – це мультіпроект, концепція якого може бути презентована по запиту зацікавлених осіб

Встреча команды
Виконуючи свою місію створення екосистеми інновацій, кластер ініціює та реалізує інфраструктурні проекти
Наші ініціативи, що продовжують розвиватися на концептуальному рівні
  • інфраструктурний проект підтримки харчової галузі регіону
  • програма відновлення регіональної економіки на високотехнологічній основі та на засадах проактивної міжгалузевої взаємодії
bottom of page