top of page

AIM Cluster

Вінницький кластер Приладобудування та автоматизації 

 

незалежне бізнес-об’єднання компаній та організацій, які володіють компетенціями розробки, проектування та виготовлення приладів та систем автоматизації/цифровізації виробничих та бізнес-процесів у енергетичній, агрохарчовій, муніципальній, медичній, картографічній, транспортній сферах. Керівники підприємств розуміють переваги спільної діяльності, роль інституцій та необхідність дотримання єдиних правил взаємодії

Компьютер Робот
Инженеры по робототехнике

Ініціатива

Ініціатива створення кластеру належить ГО «Інститут соціалізації інновацій», яка має десятирічний досвід розбудови екосистем інновацій. Ініціатори усвідомлювали, що створення кластеру «зверху донизу» – від реєстрації кластерної організації до формування спільних ланцюгів доданої вартості – це тривалий та складний процес. Але значущість мети не зупінила їх.

 

Ми фокусуємося на потребах нашої та взаємозалежних галузей і через реалізацію інноваційних проектів будуємо спільні ланцюги вартості, що з’єднують галузі, сектори та сфери діяльності і посилюють конкурентоспроможність їх учасників

Background

На початку 90-х рр. XX ст. приладобудування було титульною галуззю Вінницького регіону: тут було зосереджено 8 заводів загальнодержавного значення. На цих заводах працювала третина населення обласного центру та вироблявся широкий спектр приладобудівної продукції – елементна база, пристрої вводу-виведення інформації, силова електроніка, спеціалізовані інформаційні системи. Інтелектуальний ресурс, сформований тоді, зберігся і має бути використаний для відновлення галузі на новій технологічній і людській основі

Химический завод
Дрон За гор

AIM Cluster 

Ми розуміємо кластер як регіональну екосистему суміжних галузей і компетенцій, що має широкий спектр міжгалузевих взаємозалежностей. Міжгалузеві взаємозв’язки – основа розвитку галузей та умова конкурентоспроможності. Сфери приладобудування, автоматизації, інжинірингу є наскрізними та пріоритетними для інших галузей. Отже, наша  секторальна приналежність обумовлює партнерство з компаніями машинобудівної, харчової, енергетичної та інших галузей

Місія

AIM Кластер прагне формувати та розвивати екосистему інновацій задля отримання нової генерації фахівців, які створюють проривні технології, спрямовані на системний розвиток регіону

Мета

Створення нової регіональної галузі на основі прискорення розвитку секторів приладобудування, інжинірингу та автоматизації за участі промислових, науково-виробничих та інжинірингових компаній і організацій суміжних секторів та галузей

Візія

Кластер консолідує кращих розробників для створення передових технологій та передачі знань новій генерації фахівців і є лідером розвитку екосистеми інновацій в регіоні.

Кластер посилює конкурентні переваги учасників - виробничих, науково-дослідницьких, освітніх та сервісних організації, які розвивають технології Iндустрії 4.0+

Фундаментом кластерної взаємодії є нова якість відносин - довіра, взаємоповага, спільні цінності та дотримання збалансованих комунікаційних, дослідницьких та виробничих політик

Завдання

Організація взаємодії між учасниками кластеру, координація спільних дослідницьких та виробничих проектів.

Реалізація спільних проектів створення та розвитку інноваційної, інжинірингової, промислової, освітньої інфраструктури промислового кластеру.

Розширення партнерського кола

Підтримка талановитих дослідників та підприємців на всіх етапах створення та реалізації продукту

Встреча команды

Учасники кластеру

Високий рівень професіоналізму та компетентності учасників кластеру, в умовах взаємоповаги та довіри, дозволять підвищити ефективність комунікаційних, дослідницьких та виробничих політик, що сприяє подоланню дефіціту кваліфікованого персоналу для створення проривних інновацій

Наші партнери

Ми відкриті для партнерів, які є носіями компетенцій та знань про передові технології у пріоритетних галузях розвитку та ефективні технічні і управлінські рішення. Ми досягаємо дієвих результатів із партнерами незалежно від їх членства у кластері за умови дотримання принципів взаємної відповідальності, прозорості та довіри. 

Основою результативності партнерства є зближення high-tech секторів з іншими галузями промисловості

Наші партнери: АППАУ, Харківський кластер IAM, Запорізький  кластер IAM, ДонНУ імені Василя Стуса, Кластер «Енергетичний пул», Агенція сталого розвитку «АСТАР», Спілка підприємців “Стіна”, Аналітичний центр Аграрного союзу України, Східноукраїнський технокластер

Приєднатися до кластеру

Будемо раді бачити у кластері приладобудівників, розробників засобів автоматизації, науково-виробничі, інжинірингові та софтові компанії, а також представників пов'язаних галузей машинобудування, переробної промисловості, університети, підприємства усіх форм власності, що усвідомлюють необхідність формування нових форм взаємодії та нової генерації професіоналів високих технологій

bottom of page