top of page

Партнерство науки та бізнесу

У січні 2023р. відбувся вебінар “Партнерство науки та бізнесу”, що проводився за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України» (Проєкт USAID)

У вебінарі взяли участь: керівник кластеру Юрій КЛИМЕНКО, к.т.н, експерт Проєкту USAID з R&D діяльності та представники університетів із східних регіонів України. Впродовж заходу учасники обмінялись досвідом реалізації успішного співробітництва науки та бізнесу.Розглянули наступні питання:


чому увага університетів має бути сфокусована на R&D?

які сфери потребують інтенсивної роботи в R&D?

які ефективні інструменти використовуються в R&D?


Важливим на сьогодні інструментом розвитку вітчизняних закладів вищої освіти є створення партнерства та грантової підтримки університетів, їх залучення до бізнес-проєктів, пілотування стратегій розвитку закладів освіти на засадах партнерства у сфері науки та бізнесу, активізація спільних наукових розробок, мотивація науковців до генерації інновацій за підтримки керівництва університету. Впродовж семінару учасниками обговорювалися питання передумов створення інноваційного менеджменту в університеті.


Конструктивна дискусія серед учасників семінару розгорнулася стосовно утворення регіональних екосистем інновацій, в яких успішна взаємодія стейкхолдерів, донорів і університетів призводить до отримання ефекту завдяки створенню спільних венчурних фондів, фондів підтримки інновацій, ряду фінансових інструментів, що дозволяють реалізувати інноваційні проєкти «під ключ» – від стадій проєктування до стадії отримання продуктів у комерційних масштабах.


Учасники вебінару під час дискусії наголошували на кейсові методи навчання, методи дуальної освіти як підґрунтя до формування сталої мотивації студентів, представників університету, стейкхолдерів до реалізації спільних інноваційних проєктів.


Як основні сфери партнерства учасниками вебінару визначено критичні галузі: оборона, інфраструктура, медицина та аграрна діяльність.


Загальним мейнстримом створення ефективної екосистеми інновацій учасниками визнано лідерство, лідерські якості в реалізації цінностей взаємодії «кластер-університет», «бізнес-університет», що дозволить здійснити пошук джерел фінансування R&D.


ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» в складних умовах зберіг та постійно нарощує науковий та освітній потенціал, результатом чого є активна інноваційна діяльність, винахідництво та науково-дослідні роботи студентів та викладачів, що позиціюватиме ДонНТУ як осередок інновацій, спроможний сформувати навколо себе потужний інноваційний кластер, успішно розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти як для науки, так і для бізнесу.


Тому участь у програмі має принципове значення для обміну набутим досвідом, отримання нових знань у сфері R&D та встановлення ділових контактів, що мають потенціал до партнерства та співробітництва у сфері інтеграції науки та бізнесу.
54 перегляди0 коментарів
bottom of page