top of page
Сердце Киева

Ініціаторами створення Кластеру виступають організації, які мають досвід та здійснюють діяльність в напрямку створення і реалізації проектів та програм промислового,  науково-дослідницького, освітнього розвитку Вінницького регіону  і сповідують наступні принципи та цінності кластерної співпраці:

Цінності

Цінності кластерної організації  формують основні засади культури внутрішніх ділових відносин його учасників. Визначений склад цінностей відображає спільне бачення всіх членів кластеру та є похідними для визначення принципів внутрішньої взаємодії та побудові зовнішніх стосунків з зацікавленими особами.

Цінності що об’єднують учасників кластеру:

  • Довіра та взаємоповага

  • Якість та компетентність

  • Лідерство та професіоналізм

  • Новаторство

Принципи кластерної організації будуються на фундаменті цінностей його учасників та мають відображення у наступних змістах:

Принципи

Рівноправне партнерство

Принципова повага до партнерів, визнання їх досягнень та дотримання авторських прав (в тому числі незареєстрованих і неформалізованих), дотримання угод та договорів, відмова від відкритих та прихованих політичних та управлінських стратегій із поглинання, ієрархічного підпорядкування організацій, які входять у партнерство

 

Лідерство та відповідальність

Лідерство – це вчинки, а не посада. Лідер бере на себе ініціативу разом з відповідальністю та веде за собою інших надихаючи власним прикладом. Члени Кластеру беруть на себе тільки ті зобов’язання, які спроможні виконати і несуть відповідальність за невиконання взятих зобов’язань, компенсуючи завдані партнерам збитки, якщо такі виникли внаслідок невиконання угод

Професіоналізм

Кожен член Кластеру володіє високим рівнем професійної підготовки в оголошеній ним сфері, гарантуючи це власною діловою репутацією. Член Кластеру не бере на себе виконання проектів чи окремих їх компонентів лише в тому випадку, якщо він не впевнений, що може забезпечити високий експертний та професійний рівень процесу та результатів

Доброчесність

Дотримання стандартів антикорупційної політики та попередження шахрайства, принципова відмова від маніпуляцій порядком денним Кластеру, таємних політичних угод та змов, формування тіньового порядку денного окремих членів Кластеру тощо

Відкритість та прозорість

Члени Кластеру відповідають за створення таких комунікаційних процесів, які дозволять  зацікавленим особам зрозуміти механізми прийняття рішень, та їх вплив. Всі члени Кластеру намагатимуться створювати зрозумілу систему внутрішніх зв'язків та компетенцій, відповідати на запити наукового середовища, освіти, бізнесу та громади

Політична та релігійна неупередженість

Кластер діє лише в рамках цілей та завдань викладених в Стратегії розвитку кластеру його місії та цілей і не переслідує жодних політичних цілей, не належить до жодної політичної партії чи релігійної течії, не представляє їх інтереси. Кластер є неполітичною і нерелігійною організацією і не має жодних політичних чи релігійних упереджень

bottom of page